KONGREYE ÇAĞRI


KONGREYE  ÇAĞRI


      Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun 11. OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTISI  20.09.2017 ÇARŞAMBA  günü saat  19:30 da Uzunburun  Tokatspor  Adnan Çiçek Tesisleri toplantı salonunda aşağıdaki gündemle  yapılacaktır.
      Çoğunluk sağlanamadığı takdirde  27.09.2017 ÇARŞAMBA  günü aynı  yer ve aynı saat de yapılacaktır.
      Tüm üyelerimize tebliğ niteliğinde ilanen duyurulur.
              
                                                                            TOKAT AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU 
                                                                                                     BAŞKANLIĞI

       GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
3- Divan heyeti teşekkülü
4- Yönetim, Denetim kurulu raporları ile blançonun okunması ve ibrası
5- Tahmini Bütcenin görüşelerek oylanması
6- 5253 sayılı D.K nun 13. Maddesine göre üçretlerin tesbiti
7- Yönetim, Denetim ile Onur Kurullarının ve Konferedasyon Delegelerinin seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış